Cách tắt Shake to Minimize trên Windows 11

Shake to Minimize là tính năng cho phép người dùng thu nhỏ cửa sổ bằng cách kéo ribbon của cửa sổ muốn mở và “lắc” nó trong khi giữ nút chuột trái. Tuy nhiên, có một số người đang dùng...
Previous Post
Next Post

post written by: