Lỗi chữ bị thưa khi căn lề đều hai bên trong Word

Trong quá trình soạn thảo văn bản trên ứng dụng Microsoft word. Người dùng thường xuyên xuống dòng trong lúc soạn thảo với tổ hợp phím Shift + Enter. Tuy nhiên, sau khi bạn căn lề đều 2 bên lại...
Previous Post
Next Post

post written by: