Cách thêm dung lượng lưu trữ vào Amazon Fire TV Stick

fire tv storage 1

Bạn đã bao giờ thưởng thức chương trình truyền hình hoặc bộ phim yêu thích của mình trên Amazon Fire TV Stick nhưng bị thông báo lỗi làm gián đoạn chưa? Nếu Fire TV của bạn cho bạn biết rằng bạn không có đủ bộ nhớ trong, thì bạn có thể thêm bộ nhớ trong bằng cách kết nối ổ USB. Chúng tôi sẽ cho bạn biết những gì bạn cần và các bước bạn sẽ thực hiện để khắc phục sự cố.

Previous Post
Next Post

post written by: