Hướng dẫn cài đặt Wifi modem CIG G-93RG1

1.Đăng nhập vào modem

Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox,...), nhập địa chỉ mặc định của modem 
http://192.168.1.1
User/Pass mặc định:admin/admin

hoặc xem dưới đáy modem như hình dưới;hoặc gọi lên tổng đài FPT TelecomVàoNetwork chọnWifi


2.Tắt/ Mở chức năng phát sóng Wifi:Tick/ bỏ tích mục Enableđể bật/ tắt chức năng phát sóng wifi

3.Đặt tên sóng Wifi: Đặt tên sóng wifi tại ô SSID Name

4.Đặt mật khẩu wifi:Đặt mật khẩu wifi tại ô WPA Key(lưu ý gõ 8 ký tựtrởlên, có phân biệt chữhoa chữthường)Nhấn Saveđểlưu các cài đặt.

Previous Post
Next Post

post written by: