Đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định cho Edge

Bạn vừa chuyển sang trình duyệt Microsoft Edge để sử dụng truy cập internet cho máy tính của mình. Tuy nhiên, công cụ tìm kiếm chính của Edge lại không được như Google. Khiên bạn cảm thấy khó khăn &...

Bài viết Đặt Google làm công cụ tìm kiếm mặc định cho Edge đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Techtricks.

Previous Post
Next Post

post written by: