Sửa lỗi Windows Update 0x800f0989 trên Windows 11

Trong khi tải và cài đặt bản cập nhật cho hệ điều hành Windows 11 của bạn. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện mã lỗi 0x800f0989 trên màn hình Desktop & quá trình cập nhật phải tạm dừng. Nhưng bạn...

Bài viết Sửa lỗi Windows Update 0x800f0989 trên Windows 11 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Techtricks.

Previous Post
Next Post

post written by: