Fibonacci Retracement là gì? Cách sử dụng nó trong giao dịch tiền điện tử

Công cụ thoái lui Fibonacci thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán giá tương lai có thể xảy ra trên thị trường tiền điện tử. Nó là một công cụ xác nhận có thể giúp bạn có được kết quả giao dịch tốt hơn khi được sử dụng với các chỉ báo khác và đây là cách bạn sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci trong giao dịch tiền điện tử.


Fibonacci Retracement là gì?

Fibonacci retracement là một công cụ giao dịch tiền điện tử phân tích kỹ thuật quan trọng cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm thực hiện và đóng giao dịch hoặc đặt lệnh và giới hạn. Chỉ báo sử dụng tỷ lệ phần trăm và đường ngang để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong xu hướng tăng hoặc giảm. Bạn có thể sử dụng nó như một phần của chiến lược giao dịch tiền điện tử.

Giá không di chuyển trên một đường thẳng; nó trải qua một loạt pullback, tạo thành một cái gì đó giống như mô hình zig-zag. Trong một xu hướng tăng, ví dụ, giá không tiếp tục di chuyển thẳng lên; nó di chuyển lên trên và thoái lui trước khi tiếp tục chuyển động đi lên. Mô hình này xảy ra liên tục trong một xu hướng.

Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để kiểm tra các vị trí có thể xảy ra nơi giá giảm có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự. Một pullback, còn được gọi là thoái lui, là một sự đảo ngược tạm thời trong xu hướng thị trường tiền điện tử. Nó khác với sự đảo chiều ở chỗ nó chỉ là một chuyển động ngắn hạn chống lại xu hướng, tiếp theo là sự tiếp nối của xu hướng đang diễn ra.

Hiểu số Fibonacci

Fibonacci là tất cả về số và đây là những giá trị quan trọng cần chú ý.

Chuỗi Fibonacci

Dãy số Fibonacci được phát hiện bởi Leonardo Pisano, người cũng được đặt tên là Fibonacci. Anh ấy đã ghi lại chúng trong cuốn sách của mình, Liber Abaci“The Book of Numbers,” do ông xuất bản năm 1202. Dãy số như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v.

Dãy số được suy ra bằng cách cộng hai số liền nhau để tạo thành dãy số tiếp theo. Với suy nghĩ đó, bạn có thể phỏng đoán rằng ba số tiếp theo của dãy số sẽ là 233, 377 và 610.

Tỷ lệ vàng Fibonacci

Một trong những điều đáng chú ý trong dãy số là tỷ lệ giữa các con số. Mỗi số lớn hơn khoảng 1,618 lần so với số đứng trước. Đạo hàm 1.618 được gọi là tỷ lệ vàng. Thuật ngữ “tỷ lệ vàng” không chỉ dựa trên suy ra của dãy số mà còn bởi vì tỷ lệ này phản ánh trong hầu hết mọi thứ xung quanh chúng ta.

Số Fibonacci xuất hiện trong phân tử DNA, kiểu sinh sản, kiểu bão, cành cây, … Ví dụ, nhìn kỹ vào cánh hoa, bạn sẽ phát hiện ra rằng một bông hoa mao lương còn nguyên vẹn có năm cánh và hoa loa kèn có ba, đó là số Fibonacci.

Sử dụng số Fibonacci trong giao dịch tiền điện tử

Cũng giống như các số Fibonacci hiển nhiên trong mọi thứ xung quanh chúng ta, chúng cũng vậy trong giao dịch. Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự trong khi giao dịch. Công cụ này được tạo thành từ các con số bắt nguồn từ sự khác biệt giữa các con số trong dãy số. Các con số bao gồm 0,236, 0,382, 0,618 và 0,786.

Chúng tôi đã mô tả cách tỷ lệ 0,618 được suy ra: bằng cách chia một số cho số đứng trước. Chia một số cho hai vị trí cao hơn trong dãy sẽ cho khoảng 0,382. Ví dụ: chia 21 cho 55, 89 cho 233 và 233 cho 619 sẽ cho chúng ta khoảng 0,382.

Sử dụng cùng một mẫu, chia một số cho một số khác cao hơn ba vị trí trong dãy sẽ cho khoảng 0,236. Do đó, các tỷ lệ 0,236, 0,382, 0,618 và 0,786 được hình thành từ sự khác biệt giữa các con số. Chúng cũng có thể được biểu thị bằng phần trăm tương ứng là 23,69%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.

Một con số quan trọng khác thường được sử dụng trong mức thoái lui Fibonacci là 0,50 hoặc 50%. Nó không bắt nguồn từ các số Fibonacci, nhưng nó được coi là một điểm quan trọng cho khả năng đảo chiều dựa trên các lý thuyết khác.

Từ hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy rằng giá đã bật ra khỏi mức Fibonacci 0,618 và xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Mức Fibonacci 0,618 đóng vai trò hỗ trợ cho giá trong biểu đồ.

Áp dụng Fibonacci Retracement cho các giao dịch tiền điện tử của bạn

Công cụ thoái lui Fibonacci tương đối đơn giản để sử dụng. Bạn chỉ cần chọn dao động giá thấp và cao phù hợp với phân tích của bạn và giá mà bạn đang giao dịch.

Việc chọn hai điểm phải được thực hiện cẩn thận để có được một phép đo chính xác. Trong một xu hướng tăng, bạn phải gắn công cụ vào mức giá thấp nhất có liên quan của mức giá thấp và kết nối nó với mức giá cao nhất có liên quan của mức giá cao. Ngược lại, bạn phải kết nối nó với giá cao nhất và thấp nhất có liên quan của xu hướng cuối cùng trong xu hướng giảm. Điều này có vẻ đơn giản nhưng không làm chính xác sẽ cho bạn kết quả sai.

Biểu đồ trên cho thấy cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci trong xu hướng tăng. Chúng tôi đã vẽ đường từ điểm 1 đến điểm 2. Hai điểm là mức cao và thấp quan trọng trước khi thoái lui. Sau đó, giá sẽ thoái lui và thoát khỏi mức Fibonacci 61,8% (0,618) để tiếp tục đi lên.

Chúng tôi đã vẽ đường Fibonacci hướng lên trong ví dụ trên. Trong trường hợp xu hướng giảm, chúng tôi sẽ vẽ đường đi xuống. Nói cách khác, trong một xu hướng tăng, bạn nên vẽ đường Fibonacci từ mức thấp của lần xoay có liên quan cuối cùng lên mức cao của nó. Trong xu hướng giảm thì ngược lại.

Thông tin bạn nhận được từ các mức thoái lui sẽ giúp bạn xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự có thể có, và những gì bạn làm với dữ liệu đó phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.

Sử dụng Fibonacci Retracement trong Giao dịch theo xu hướng

Nhiều nhà giao dịch sử dụng mức thoái lui Fibonacci kết hợp với đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác như một phần của chiến lược giao dịch theo xu hướng của họ. Họ sử dụng sự kết hợp để thực hiện các mục nhập rủi ro thấp vào một xu hướng đang diễn ra và tạo thành một hợp lưu giúp đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.

Trong xu hướng giao dịch, các nhà giao dịch kỳ vọng đường xu hướng hình thành ngưỡng kháng cự trong trường hợp xu hướng giảm và hỗ trợ trong trường hợp xu hướng tăng, làm cho giá bật ra khỏi đường xu hướng nhiều lần. Mặc dù không có gì chắc chắn rằng đường xu hướng sẽ hoạt động như mong đợi, việc vẽ đường thoái lui Fibonacci có thể đóng vai trò như một chỉ báo bổ sung để kiểm tra khả năng tiếp tục xu hướng sau khi giá đã chạm đến đường xu hướng.

Biểu đồ trên cho thấy giá bật ra khỏi đường xu hướng nhiều lần. Hãy tưởng tượng một trường hợp mà nhà giao dịch không chắc chắn liệu đường xu hướng có tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trước lần bật lên thứ ba trong hình trên hay không. Đường xu hướng có sự hợp lưu với đường Fibonacci mạnh sẽ giúp nhà giao dịch tự tin hơn để thực hiện giao dịch. Việc tiếp tục xu hướng sau đó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.

Cách bạn sử dụng Fibonacci Retracement phụ thuộc vào chiến lược tiền điện tử của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci với các chỉ báo kỹ thuật khác, bao gồm các mẫu hình nến, bộ dao động, khối lượng xung lượng, đường trung bình động, v.v. Một số người sử dụng nó với hành động giá để giao dịch đảo ngược xu hướng và chiến lược giao dịch ngược xu hướng. Những nhà giao dịch này không đợi giá đi đến ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự Fibonacci mà họ sử dụng các mức để xác định thời điểm đảm bảo lợi nhuận của họ. Một số người khác cũng coi công cụ Fibonacci thoái lui là khó hiểu và lãng phí thời gian và không muốn sử dụng nó.

Chúng tôi đã sử dụng mức Fibonacci 61,8% trong tất cả các biểu đồ mà chúng tôi sử dụng làm ví dụ. Tuy nhiên, các cấp độ để sử dụng phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Bạn có thể hình thành chiến lược giao dịch tiền điện tử của mình xung quanh các mức Fibonacci khác nhau khi nó phù hợp với bạn. Bạn phải tìm ra cách tốt nhất để sử dụng công cụ kỹ thuật này để có được kết quả giao dịch tiền điện tử tốt nhất.

Previous Post
Next Post

post written by: