Cách sử dụng Figma: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

man using figma logo overlay

Thế giới phần mềm thiết kế đồ họa rất rộng lớn và có rất nhiều sự cạnh tranh. Figma là một công cụ thiết kế đang chạy đua để giành vị trí hàng đầu cho các nhà thiết kế UX/UI trên toàn cầu. Nhưng bạn biết gì về công cụ trực quan này?

Previous Post
Next Post

post written by: