Cách thêm giấy phép nguồn mở vào dự án của bạn trên GitHub

Giấy phép nguồn mở là một tài liệu pháp lý phác thảo các điều khoản theo đó những người khác có thể sử dụng, sửa đổi và phân phối các dự án nguồn mở của bạn.


Việc thêm giấy phép nguồn mở vào dự án GitHub của bạn sẽ làm rõ các điều khoản mà người khác có thể sử dụng tác phẩm của bạn. Điều này có thể làm sáng tỏ sự nhầm lẫn tiềm ẩn hoặc tránh các vấn đề pháp lý có thể phát sinh do vi phạm các quyền hợp đồng.

Tìm hiểu cách thêm giấy phép nguồn mở vào dự án của bạn được lưu trữ trên GitHub.


Bước 1: Chọn Giấy phép nguồn mở

Việc chọn giấy phép nguồn mở phù hợp là rất quan trọng vì nó sẽ xác định cách những người khác có thể tương tác và đóng góp cho dự án nguồn mở của bạn. Có sẵn nhiều giấy phép nguồn mở khác nhau, mỗi giấy phép có các điều khoản và điều kiện riêng.

Giấy phép MIT

Giấy phép MIT là một giấy phép nguồn mở phổ biến cho phép người khác sử dụng, sửa đổi và phân phối tác phẩm của bạn một cách tự do với những hạn chế tối thiểu. Giấy phép này không yêu cầu người dùng công nhận bạn là người tạo ban đầu. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản yêu cầu người dùng đính kèm một bản sao giấy phép với bất kỳ bản phân phối dự án nào của bạn. Các dự án như Babel, .NET, Rails và hầu hết các dự án npm đều sử dụng Giấy phép MIT.

Giấy phép Apache

Giấy phép Apache yêu cầu người dùng công nhận bạn là người tạo ban đầu và bao gồm một bản sao của giấy phép với bất kỳ bản phân phối nào. Nó cũng cho phép người dùng sử dụng tác phẩm của bạn cho mục đích thương mại và không yêu cầu họ chia sẻ các phiên bản sửa đổi của tác phẩm của bạn theo cùng một giấy phép. Các dự án như Kubernetes, PDF.js và Ngôn ngữ lập trình Swift sử dụng giấy phép Apache.

Giấy phép Công cộng GNU (GPL)

GPL thường được sử dụng cho các dự án phần mềm và yêu cầu rằng, nếu các nhà phát triển phân phối một phiên bản sửa đổi của phần mềm, họ sẽ làm như vậy theo cùng một giấy phép. Điều này có nghĩa là nếu ai đó sửa đổi phần mềm của bạn và phân phối phiên bản đã sửa đổi, thì họ phải cung cấp mã nguồn cho phiên bản đó cho những người khác theo cùng các điều khoản.

GPL cũng yêu cầu người dùng công nhận bạn là người tạo ban đầu của phần mềm và bao gồm một bản sao của giấy phép với bất kỳ bản phân phối nào.

Có một số cấp độ khác nhau của Giấy phép Công cộng GNU (GPL), bao gồm GPLv2, GPLv3 và LGPL (Giấy phép Công cộng GNU cấp thấp hơn). Mỗi giấy phép này có bộ điều khoản và điều kiện riêng và điều cần thiết là phải xem xét cẩn thận cấp GPL nào phù hợp nhất cho dự án của bạn. Các dự án như Ansible, Bash và GIMP sử dụng giấy phép GPL.

Điều quan trọng đầu tiên là xác định mục tiêu của dự án của bạn. Sau đó xem lại các điều khoản và điều kiện của từng giấy phép trước khi chọn giấy phép cho dự án của bạn. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc chọn giấy phép, trang web choosealicense.com có ​​thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc cấp phép cho mã của mình.

Bước 2: Thêm Giấy phép vào Dự án của bạn trên GitHub

Sau khi chọn giấy phép phù hợp, hãy truy cập trang chính của dự án trên GitHub. Sau đó bấm vào Thêm tập tin menu thả xuống và chọn Tạo tập tin mới tùy chọn, như thể hiện trong hình bên dưới.

Tạo nút tệp mới trên GitHub

Tiếp theo, điền “LICENSE” hoặc “LICENSE.md” vào trường tên tệp và nhấp vào Chọn mẫu giấy phépnhư thể hiện trong hình bên dưới.

A GitHub Tạo biểu mẫu tệp mới với chọn mẫu giấy phép được tô sáng

Sau đó, xem lại các giấy phép hiện có và chọn một giấy phép phù hợp nhất cho dự án của bạn, như thể hiện trong hình bên dưới.

GitHub chọn một màn hình giấy phép với một số giấy phép có sẵn

Sau đó nhấn vào Xem xét và gửinhư thể hiện trong hình bên dưới.

Màn hình gửi và xem xét giấy phép GitHub với nút xem xét và gửi được tô sáng

Cuối cùng, hãy viết một thông báo cam kết cho giấy phép của bạn và chọn xem bạn muốn cam kết trực tiếp với nhánh chính hay tạo một nhánh mới và mở một yêu cầu kéo. Sau đó, nhấn nút Cam kết tập tin mới để thêm giấy phép vào dự án của bạn, như thể hiện trong hình bên dưới.

Màn hình thông báo cam kết GitHub với nút tệp cam kết mới được tô sáng

Nếu bạn đã tạo một yêu cầu kéo để thêm giấy phép vào dự án của mình, hãy hợp nhất yêu cầu kéo và bạn sẽ thấy GIẤY PHÉP tệp trên trang chính của dự án của bạn trên GitHub.

Phát hành thẻ và thêm thông tin giấy phép vào tệp README của bạn

Bạn nên thêm thông tin giấy phép của mình vào các phần khác trong dự án của mình, chẳng hạn như thông tin phát hành và tệp README của bạn.

Những bổ sung này giúp tăng khả năng hiển thị và đảm bảo rằng người dùng nhận thức đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên quan đến dự án của bạn.

Previous Post
Next Post

post written by: