Trình tạo hình ảnh AI của Shutterstock có ý nghĩa gì đối với người dùng

Shutterstock sử dụng công nghệ nghệ thuật AI với công cụ chuyển văn bản thành hình ảnh của riêng mình và các nghệ sĩ gốc sẽ được trả thù lao. Điều này có ý nghĩa gì đối với người dùng?


Năm 2022 chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng của nghệ thuật do AI tạo ra, gây ra tranh cãi trong công chúng, đặc biệt là giữa các nghệ sĩ thực thụ có tác phẩm nghệ thuật đã được sử dụng để cung cấp cho các thuật toán mà không được phép của họ. Nhưng Shutterstock đã tìm ra cách để mọi người sử dụng thế hệ nghệ thuật AI theo cách có đạo đức hơn nhiều—một chiến thắng lớn cho cả nghệ sĩ và người dùng. Hãy đọc để tìm hiểu lý do tại sao.


Shutterstock giới thiệu trình tạo hình ảnh AI của riêng mình

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2023, Shutterstock đã phát hành trình tạo hình ảnh AI của riêng mình. Tính năng mới xuất hiện vài tháng sau khi hợp tác với OpenAI, chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho công cụ bằng DALL-E 2.

Nhưng không giống như các phần mềm tạo AI khác, OpenAI đã đào tạo DALL-E 2 bằng hình ảnh và dữ liệu Shutterstock, để kết quả cuối cùng là một hình ảnh sẵn sàng để cấp phép.

Ngoài ra, Shutterstock có kế hoạch bồi thường cho các nghệ sĩ có hình ảnh được sử dụng trong quá trình AI tổng quát bằng cách tạo quỹ tiền mặt và trả tiền bản quyền cho họ.

Điều này có ý nghĩa gì đối với người dùng

Bốn hình ảnh riêng biệt về mèo cyborg do AI tạo ra

Khả năng sử dụng tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra mà không góp phần chiếm đoạt các tác phẩm nghệ thuật thuộc sở hữu là một bước đột phá lớn. Nếu bạn không phải là một nghệ sĩ hoặc bạn thiếu tài chính hoặc thời gian để tìm một nghệ sĩ, giờ đây bạn có thể yên tâm rằng bạn có quyền truy cập vào các tác phẩm nghệ thuật có sẵn và quan trọng hơn là các tác phẩm nghệ thuật có đạo đức sẵn sàng tải xuống trong vài giây.

Shutterstock yêu cầu một khoản phí nhỏ nếu bạn muốn tải xuống hình ảnh không có hình mờ, nhưng chúng tôi tin rằng đó là một mức giá nhỏ phải trả nếu xét đến việc trả thù lao cho các nghệ sĩ.

Nếu bạn muốn biết thêm về thành phần đạo đức, hãy xem phần tổng hợp của chúng tôi về những ưu và nhược điểm đạo đức của việc tạo ra nghệ thuật AI. Chúng tôi cũng đi sâu tìm hiểu xem nghệ thuật do AI tạo ra có nên được coi là nghệ thuật thực sự hay không.

Một bước đi đúng hướng

Để cải thiện đáng kể thành phần đạo đức, Shutterstock đã cố gắng phục hồi phần lớn ý định đằng sau tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra—để làm cho tác phẩm nghệ thuật có thể tiếp cận được với mọi người và cho phép mọi người tự do sáng tạo. Phần mềm này vẫn hơi khó đoán và nó không phải là một giải pháp dứt khoát, nhưng nó chắc chắn là một bước đi đúng hướng.

Previous Post
Next Post

post written by: