Hiểu một chương trình Rust tối thiểu

Rust là ngôn ngữ lập trình cấp hệ thống, hiện đại, ưu tiên hiệu suất, độ tin cậy và an toàn. Cú pháp của nó rõ ràng và tương tự như các ngôn ngữ phổ biến khác, do đó các nhà phát triển có kinh nghiệm sẽ dễ dàng học hơn.


Với các tính năng an toàn bộ nhớ tích hợp, chẳng hạn như quyền sở hữu và mượn, Rust loại bỏ các nguồn lỗi và sự cố phổ biến. Ngôn ngữ này là một lựa chọn tuyệt vời cho các tác vụ lập trình cấp thấp như hệ điều hành, hệ thống nhúng và công cụ trò chơi. Mô hình đồng thời tiên tiến của nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các ứng dụng hiệu suất cao và có khả năng mở rộng cao.


Bắt đầu với Rust

Xem trước trang cài đặt Rust

Ngôn ngữ lập trình Rust không được cài đặt sẵn trên Windows, macOS hoặc hầu hết các bản phân phối Linux, vì vậy bạn sẽ cần cài đặt ngôn ngữ này để chạy các chương trình. Truy cập trang web chính thức của Rust để tải xuống và cài đặt Rust trên máy của bạn. Bạn nên cài đặt phiên bản Rust mới nhất để truy cập các tính năng và bản cập nhật mới nhất của nó.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể bắt đầu viết, thực thi và xây dựng các dự án trong Rust. Thư viện tiêu chuẩn Rust cung cấp chức năng cơ bản để làm việc với ngôn ngữ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ Cargo để quản lý phụ thuộc và theo dõi phiên bản.

Cấu trúc của một chương trình Rust tối thiểu

Mọi chương trình Rust chức năng đều có một chủ yếu chức năng đóng vai trò là điểm vào của chương trình và đó là nơi bắt đầu thực thi mã.

Đây là một chương trình Rust tối thiểu in “Xin chào, Thế giới!” đến bàn điều khiển.

 fn main() {
    println!("Hello, World!");
}

Các chủ yếu chức năng in chuỗi “Xin chào, Thế giới” ra bàn điều khiển bằng cách sử dụng bản in macro từ hệ thống macro của Rust. Các inln! macro lấy một chuỗi ký tự làm đối số và in một chuỗi ký tự thành đầu ra tiêu chuẩn.

Quản lý gói Rust

Trình quản lý gói của Rust được gọi là Cargo. Cargo cung cấp một cách thuận tiện để quản lý các phần phụ thuộc, bản dựng và xuất bản các gói (thùng) cho các dự án Rust của bạn.

Dưới đây là một số tính năng của Cargo:

  1. Quản lý gói: Cargo xử lý việc tải xuống và cập nhật các phần phụ thuộc cho các dự án Rust.
  2. Tự động hóa bản dựng: Cargo xây dựng các dự án của bạn, bao gồm tải xuống các phần phụ thuộc, biên dịch mã của bạn và liên kết tất cả lại với nhau.
  3. Xuất bản gói: Bạn có thể xuất bản các gói của riêng mình lên sổ đăng ký Rust công khai để người khác sử dụng hoặc giữ chúng ở chế độ riêng tư để sử dụng nội bộ với Cargo.
  4. Quản lý không gian làm việc: Cargo dễ dàng quản lý nhiều dự án dưới dạng một không gian làm việc duy nhất, cho phép bạn chia sẻ sự phụ thuộc giữa các dự án trong khi xây dựng chúng cùng nhau.
  5. Lập phiên bản: Cargo cung cấp lập phiên bản cho các phần phụ thuộc của bạn, đảm bảo rằng dự án của bạn tiếp tục hoạt động như mong đợi ngay cả khi các phần phụ thuộc cập nhật.

Bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh Cargo để tạo các dự án Rust mới. Mở terminal của bạn và chạy lệnh này để tạo một dự án Rust mới:

 cargo new project_name

Các mới lệnh tạo ứng dụng Cargo với tên được chỉ định trong thư mục.

kết quả từ việc tạo một dự án Rust mới với Cargo

Với Cargo, bạn có thể nhanh chóng tạo các dự án mới, quản lý các phụ thuộc, xây dựng và xuất bản các gói, v.v. Cho dù bạn đang làm việc trên một dự án cá nhân nhỏ hay một ứng dụng doanh nghiệp quy mô lớn, Cargo sẽ loại bỏ sự phức tạp của việc quản lý mã.

Cài đặt và nhập các gói trong Rust

Bạn có thể sử dụng Cargo’s cài đặt lệnh cài đặt các gói bằng cách chỉ định tên gói. Việc chỉ định tên gói sẽ cài đặt gói từ sổ đăng ký mặc định (crates.io).

 cargo install <package-name>

Bạn có thể dùng –git cờ để cài đặt các gói từ kho Git.

 cargo install --git <git-repo-url> <package-name>

Sau khi cài đặt các gói, bạn có thể nhập chúng cho các dự án Rust trong tệp Rust của mình. Để sử dụng một gói trong dự án Rust của bạn, hãy thêm gói dưới dạng phần phụ thuộc vào Cargo.toml tài liệu. Hàng hóa tạo ra Cargo.toml tệp khi bạn khởi tạo dự án Rust mới bằng công cụ.

 [dependencies]
<package-name> = "version"

Nhập gói vào tệp Rust của bạn bằng sử dụng tuyên bố.

 use <package-name>;

Biên dịch và chạy chương trình Rust

Bạn có thể biên dịch chương trình Rust bằng cách sử dụng xây dựng hàng hóa yêu cầu. Lệnh xây dựng hàng hóa xuất ra một tệp nhị phân trong thư mục gốc của dự án trong mục tiêu/gỡ lỗi danh mục.

 cargo build

Bạn có thể chạy lệnh nhị phân bằng cách thực thi tệp.

 ./target/debug/<binary-name>

Để biên dịch và chạy chương trình Rust trong một bước, hãy sử dụng chạy hàng yêu cầu.

 cargo run

Bạn có thể tạo bản dựng phát hành để triển khai dự án của mình với –giải phóng lá cờ.

 cargo build 

Bạn sẽ tìm thấy bản phát hành nhị phân trong mục tiêu/phát hành danh mục.

Mô hình sở hữu của Rust cung cấp khả năng quản lý bộ nhớ hiệu quả

Rust có một mô hình sở hữu duy nhất giúp quản lý bộ nhớ hiệu quả. Mô hình quyền sở hữu của Rust hoạt động bằng cách theo dõi quyền sở hữu của các biến.

Mọi giá trị trong Rust đều có một chủ sở hữu duy nhất; khi chủ sở hữu vượt quá phạm vi, giá trị sẽ tự động bị xóa (giải phóng khỏi bộ nhớ). Phương pháp này loại bỏ nhu cầu quản lý bộ nhớ thủ công và giải quyết vấn đề rò rỉ bộ nhớ.

Previous Post
Next Post

post written by: