Mẫu Hợp đồng dịch vụ IT cho doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ IT HELPDESK/IT SUPPORT CHO DOANH NGHIỆP

Số: 01/HĐKT/…./2023

 • Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;
 • Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày    tháng 09 năm 2023, hai Bên chúng tôi gồm:

BÊN A :
Trụ sở kinh doanh
Mã số thuế
Đại diện
Chức vụ
BÊN B
Trụ sở kinh doanh
Mã số thuế
Đại diện
Chức vụ
Số tài khoản :
Tại NH :

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận thống nhất, hai Bên cùng nhau ký Hợp đồng này theo các khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên B đồng ý cung cấp cho bên A dịch vụ IT support, sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì các thiết bị máy móc, mạng nội bộ, mạng internet của bên A theo các nội dung chi tiết như sau:

Bên B chịu trách nhiệm cài đặt, sao lưu, khắc phục sự cố, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa mọi hư hỏng của tất cả các thiết bị máy móc và mạng nội bộ, mạng Internet trong văn phòng của ………… Đảm bảo dịch vụ hỗ trợ về IT cho khách hàng. Cụ thể:

 • Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ về các vấn đề kỹ thuật IT, thông tin khối văn phòng ( 100 laptop/PC)
 • Hỗ trợ các sự cố về phần cứng/ phần mềm máy tính tư vấn nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị thay thế khi có yêu cầu
 • Hỗ trợ giám sát hệ thống mạng nội bộ, Wifi : Cài đặt máy tính, xử lý lỗi sử dụng máy tính, các phần mềm cơ bản cho người dùng.
 • Hỗ trợ giám sát hệ thống email: Cài đặt email, xử lý lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.
 • Hỗ trợ giám sát hệ thống máy in: Cài đặt phần mềm máy in, xử lý lỗi sử dụng máy in, thay thế vật tư linh kiện khi cần.
 • Hỗ trợ giám sát hệ thống camera: Cài đặt phần mềm, thay thế sửa chữa khi có sự cố.
 • Hỗ trợ giám sát hệ thống tổng đài điện thoại: Cài đặt phần mềm, thay thế sửa chữa khi có sự cố.
 • Phối hợp hỗ trợ khi có yêu cầu về các công việc phát sinh không được nêu trong HĐ này.
 • Địa điểm hỗ trợ IT và giải quyết sự cố cho bên A: Văn phòng tại Hà Nội
  • Định kỳ kiểm tra bảo trì bảo dưỡng hệ thống: 01 lần/ Quý.
  • Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố ngay qua điện thoại, các phần mềm hỗ trợ từ xa (Ultraview, Teamview,..): Không giới hạn.
  • Bên A sẽ ưu tiên cho bên B cung cấp vật tư, linh kiện máy móc thay thế khi sửa chữa với điều kiện chất lượng và giá cả của bên B cung cấp hợp lý với thị trường hiện hành.

Điều 2: Giá trị hợp đồng và Điều khoản thanh toán:

2.1.        Giá trị hợp đồng:

 • Phí dịnh vụ Bên A phải trả cho Bên B là ……….đ/1 tháng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn/.).
 • Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

2.2.   Điều khoản thanh toán:

 • Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
 • Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho Bên B phí dịch vụ 01 tháng/1 lần trong vòng 05 ngày làm việc sau khi Bên A nhận đủ Hóa đơn tài chính hợp lệ và Xác nhận dịch vụ vào ngày cuối cùng của tháng trước liền kề.
 • Đối với phần chi phí thiết bị thay thế (nếu có) thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau mỗi tháng khi có xác nhận bảo dưỡng, hóa đơn mua hàng.

Điều 3: Thời gian cung cấp dịch vụ và thời hạn của hợp đồng:

 • Thời gian cung cấp dịch vụ: Bên B đáp ứng dịch vụ khắc phục sự cố phát sinh cho văn phòng Bên A trong khoảng thời gian 24 giờ/7 ngày làm việc.
 • Thời hạn của hợp đồng:
 • Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/09/2023 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến hết ngày 30/11/2023 (3 tháng), trừ khi bị chấm dứt sớm theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng này. Hợp Đồng này sẽ tự động gia hạn (mỗi 3 tháng tiếp theo) hoặc tự động kéo dài thời hạn nếu CÔNG TY CỔ PHẦN GIMO thông báo hoặc xác nhận hủy.
  • Nếu Bên A vẫn còn nhu cầu thuê và bên B vẫn có khả năng cung cấp dịch vụ, hai Bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng cho chu kỳ mới.
  • Nếu thời hạn đã ghi trong hợp đồng đã hết mà 2 Bên không có nhu cầu tiếp tục hợp đồng thì hợp đồng này tự động thanh lý.

Điều 4: Cam kết và trách nhiệm của hai Bên:

 • Cam kết và trách nhiệm của Bên B:
 • Cung ứng đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật theo Điều 1 của Hợp đồng này đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất và phù hợp với thực tế sử dụng của Bên A.
 • Tối đa 03 nhân viên kỹ thuật cố định của Bên B được chỉ định bằng văn ủy quyền đến thực hiện công việc bảo trì định kỳ, xử lý sự cố tại địa điểm của Bên A. Nhân viên kỹ thuật phải có tư cách đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, làm việc nhiệt tình và đầy đủ thông tin liên lạc, đảm bảo cho Bên A có thể liên hệ 24 giờ/ 7 ngày làm việc qua điện thoại. Khi có thay đổi về nhân sự nói trên, Bên B phải thông báo qua văn bản và được sự đồng ý của Bên A.
 • Nhân viên kỹ thuật không gửi email, không làm việc riêng trong khi thực hiện công việc tại địa điểm của Bên A và đảm bảo trao đổi với nhau để công việc luôn được cập nhật, không xảy ra trình trạng tìm hiểu sự cố từ đầu.
 • Trong mỗi lần thực hiện công việc, nhân viên kỹ thuật của Bên B có trách nhiệm lập biên bản trước, sau khi kết thúc công việc bảo trì hoặc khắc phục sự cố và phải bàn giao thiết bị, tình trạng hoạt động cho cán bộ phòng Tổ chức Hành chính của Bên A xác nhận.
 • Hỗ trợ và tư vấn Bên A về sao lưu dữ liệu, cài đặt và khắc phục mất mạng nội bộ, mạng internet.
 • Trong trường hợp sự cố đột xuất, Bên B cam kết sẽ có mặt kịp thời gian nhất trong vòng 0,5 giờ và chậm nhất là 1 giờ (trong giờ hành chính, trừ trường hợp bất khả kháng) kể từ khi Bên A có yêu cầu sẽ tiến hành xử lý sự cố ngay cho Bên A và không tính phí dịch vụ.
 • Cung cấp nguyên liệu tiêu hao, vật tư thay thế chính phẩm với mức giá ưu đãi cho Bên A.
 • Trường hợp lỗi các thiết bị phần cứng không thể khắc phục được trong thời gian quy định trong hợp đồng này. Hai Bên cùng nhau lập biên bản và đưa ra hướng giải quyết.
 • Trường hợp các linh kiện thay thế do bên A mua thì Bên B có trách nhiệm kiểm tra, lắp đặt cho Bên A miễn phí trong thời gian từ 1 đến 3 giờ sau khi nhận được thông báo.
 • Cam kết bảo mật thông tin theo các nội dung tại điều 5 trong hợp đồng này.
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A.
 • Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về:

+ Các sự cố của máy trong trường hợp do nguồn điện, thiên tai, cháy nổ, đổ vỡ.

+ Các thiết bị do kỹ thuật viên không phải của Bên B sửa chữa trong thời gian bảo trì gây ra sự cố.

+ Các thiết bị không có trong danh mục yêu cầu bảo trì của hợp đồng này.

 • Nếu Bên B không đảm bảo chất lượng dịch vụ cho Bên A hoặc vi phạm các điều khoản hợp đồng, Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng với Bên B. Bên B không được tính tiền dịch vụ của tháng đó và bồi thường mọi thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Bên A, phần thiệt hại do Bên A đánh giá.
 • Nếu Bên B dùng cung cấp dịch vụ cho Bên A thì phải thông báo cho Bên A bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong thời gian này.
  • Cam kết và trách nhiệm của Bên A:
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ kỹ thuật của Bên B tiến hành thực hiện công việc.
 • Chấp hành các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo cho hệ thống máy hoạt động được tốt
 • Với những hư hỏng cần thay thế linh kiện do Bên A yêu cầu hoặc Bên A đồng ý thay thế linh kiện với đề xuất bằng văn bản của Bên B, Bên A chịu mọi chi phí về vật tư, linh kiện thay thế (theo giá thị trường và không tính công sửa chữa, lắp đặt) thể hiện tại báo giá của Bên B trình được Bên A duyệt.
 • Bổ sung, sửa đổi lại hợp đồng khi có sự tăng, giảm thiết bị hoặc mở rộng mạng máy tính
 • Mua bản quyền các phần mềm nếu không thể khắc phục lỗi do vi phạm bản quyền gây ra.
 • Cử cán bộ giám sát và xác nhận các dịch vụ kỹ thuật được cung ứng bởi Bên B.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo Điều 2 của Hợp đồng này.

Điều 5: Cam kết bảo mật thông tin

5.1.    Không sử dụng: Bên B cam kết không sử dụng các thông tin và dữ liệu quan trọng của Bên A không ngoài mục đích nằm trong hợp đồng bảo trì này.

5.2.     Không tiết lộ: Bên B cam kết bảo mật thông tin, không để lộ cho bất cứ ai khác ngoài nhân viên của Bên B được ủy nhiệm thực hiện dịch vụ cho Bên A.

5.3. Bảo vệ bí mật: Bên B sẽ thực hiện các bước cần thiết và hợp lý để bảo vệ sự bí mật của thông tin, và để tránh cho thông tin của Bên A bị đưa ra công chúng hay trở thành sở hữu của người không được ủy quyền.

5.4. Quyền sở hữu thông tin mật: Bên B cam kết rằng tất cả các thông tin của Bên A sẽ luôn là tài sản của Bên A, và Bên A có quyền sử dụng những thông tin này cho bất kỳ mục đích gì mà không cần thông qua Bên B.

 • Không có điều gì trong hợp đồng này đương nhiên hoặc hàm ý chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng thông tin Bên A bao gồm những thông tin chứa đựng trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo trì này hoặc có liên quan đến các phát minh, sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ cho Bên B.
 • Nếu nhân viên kỹ thuật của Bên B có bất kỳ hành vi/ ý định sao chụp dữ liệu của Bên A dưới bất kỳ hình thức và mục đích gì hoặc để lộ/ cung cấp cho bất kỳ người nào khác mà không được sự đồng ý hay ủy quyền của Bên A thì Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm xử lý nhân viên vi phạm của Bên mình cũng như bồi thường mọi thiệt hại cho Bên A, phần thiệt hại do Bên A đánh giá.
 • Ngoài ra nếu như gây hậu quả nghiêm trọng Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5.5. Hiệu lực của cam kết bảo mật: Nghĩa vụ của Bên B về bảo mật thông tin sẽ có hiệu lực vô thời hạn ngay cả trong trường hợp hợp đồng dịch vụ đã được thực hiện xong hoặc không được ký kết vì bất kỳ lý do nào.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:

6.1.  Nếu Bên A không thanh toán cho Bên B đúng thời hạn quy định tại điều 2 hợp đồng này, Bên B có quyền gửi thông báo kết thúc hợp đồng.

6.2.  Nếu Bên B không đáp ứng được kịp thời các dịch vụ đã cam kết tại điều 1 của hợp đồng này, Bên A có quyền gửi thông báo kết thúc hợp đồng.

6.3.  Bên muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 30 ngày bằng văn bản.

6.4. Trước khi chấm dứt hợp đồng, các Bên phải hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhau.

 Điều 7: Các điều khoản chung:

 • Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng này.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi của Hợp đồng chỉ có giá trị pháp lý khi được cả hai Bên nhất trí bằng văn bản.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có khó khăn hai Bên cùng thông báo trước cho nhau bàn bạc, thương lượng giải quyết. Trường hợp tranh chấp không tự giải quyết được thì hai Bên yêu cầu Tòa án Kinh tế thành phố Hà Nội đứng ra giải quyết. Các Bên chấp nhận mọi phán quyết của Tòa án.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Mẫu Hợp đồng dịch vụ IT cho doanh nghiệp appeared first on SCTT.,JSC.

Previous Post
Next Post

post written by: