Cách Tạo Web Nhanh Nhất

 Hôm nay mình sẽ chia sẻ làm web bằng blogeer nhanh nhất

Cách Tạo Web Nhanh Nhất

1. Tạo mới hoặc đăng nhập gmail

2. Mua tên miền tại đây

3. Tạo web tại trang chủ 

4. Tải template

4. chỉnh sửa website và viết bài. CÁCH TẠO BLOGGER - Cách viết bài chuẩn seo Blogger

5. Tro tên miền về blgogger

216.239.32.21

216.239.34.21

216.239.36.21

216.239.38.21

6. Web site tham khảo:

https://capquangfpttoanquoc.blogspot.com/

Mangfpt.vn

Tham khảo từ khóaPrevious Post
Next Post

post written by: