Sửa lỗi Printer not responding trên Windows 11

Trong quá trình sử dụng hệ điều hành Windows 11 & đang cố gắng thực hiện tính năng in với một file dữ liệu. Tuy nhiên, quá trình ấy lại không thành công và xuất hiện một mã lỗi Printer...
Previous Post
Next Post

post written by: