Sửa lỗi Task Manager bị vô hiệu hóa trên Windows 11

Gần đây hệ điều hành Windows 11 của bạn: mỗi khi mở & sử dụng ứng dụng thì Task Manager bị vô hiệu quá & xuất hiện thông báo lỗi Task Manager Has Been Disabled by Your Administrator. Dù bạn...
Previous Post
Next Post

post written by: