Cách sửa lỗi 0xc0000135 trên Windows

Một số lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng hệ thống Windows là lỗi 0xc0000135. Trong quá trình người dùng cố gắng mở một ứng dụng lại xuất hiện lỗi The application failed to initialize properly (0xc0000135) & ứng...
Previous Post
Next Post

post written by: