Sửa lỗi 0x80244019 khi cập nhật Windows 10

Trong quá trình bạn đang cố gắng cập nhật phiên bản mới nhất của Windows 10. Tuy nhiên việc ấy lại bị dừng lại và xuất hiện lỗi 0x80244019. Dù bạn đã khởi động lại máy tính để thực hiện...
Previous Post
Next Post

post written by: