Cách ẩn thanh tìm kiếm khỏi thanh tác vụ trên Windows 11

the windows 11 taskbar

Thanh tìm kiếm tại Thanh tác vụ cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm và mở các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của mình. Nhưng đối với một số người dùng, nó có thể khá khó chịu vì nó chiếm nhiều không gian trên Thanh tác vụ.

Previous Post
Next Post

post written by: