Hướng dẫn đầy đủ về phím tắt Microsoft Project

Khám phá Microsoft Project nhanh hơn với các phím tắt tiện dụng này.


Microsoft Project là một chương trình quản lý dự án mạnh mẽ giúp bạn lập kế hoạch và quản lý các dự án của mình. Nó cung cấp cho bạn khả năng tạo các mốc thời gian chi tiết, phân công nhiệm vụ, quản lý tài nguyên và chia sẻ cập nhật trạng thái dự án với các bên liên quan.


Để giúp bạn tận dụng tối đa công cụ này, Microsoft Project cung cấp nhiều phím tắt mà bạn có thể sử dụng để tăng tốc các quy trình và giảm bớt công việc nhàm chán. Hướng dẫn này liệt kê các phím tắt Microsoft Project hữu ích nhất và giải thích cách sử dụng chúng để đạt hiệu quả tối đa.


Phím tắt Microsoft Project

Dưới đây là một số phím tắt mà bạn có thể cần sử dụng thường xuyên trong Microsoft Project:

1. Mở tệp dự án

Ctrl + O: Điều quan trọng là phải theo dõi tất cả các dự án đang được thực hiện.

2. Lưu tệp dự án

Ctrl + S: Điều cần thiết là lưu tất cả các thay đổi được thực hiện cho một dự án thường xuyên vì nó giúp theo dõi và ngăn ngừa mất dữ liệu.

3. Tạo một nhiệm vụ

Ctrl + T: Điều này sẽ mở ra một cửa sổ nhiệm vụ mới và cho phép bạn nhập thông tin cần thiết cho dự án của họ.

4. Đóng Cửa sổ Chương trình

Tổ hợp phím + F4: Điều này sẽ ngay lập tức đóng cửa sổ Microsoft Project và kết thúc phiên hiện tại.

5. Mở một cửa sổ mới

Ca + F11: Điều này sẽ mở ra một cửa sổ trống có thể được sử dụng cho bất kỳ nhiệm vụ hoặc dự án nào cần được tạo.

Alt + Phím cách: Thao tác này sẽ mở menu điều khiển dự án, menu này có thể được sử dụng để quản lý các khía cạnh khác nhau của dự án.

7. Hiển thị thông tin nhiệm vụ

Ca + F2: Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ có thông tin chi tiết về mọi tác vụ đã chọn.

9. Bật hoặc tắt tính toán tự động

Ctrl + F: Điều này sẽ bật hoặc tắt tính năng tự động tính toán, tự động cập nhật bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với dự án.

10. Xóa hoặc Đặt lại Trường đã chọn

Ctrl + Del: Thao tác này sẽ xóa mọi dữ liệu hiện được nhập vào trường đã chọn và đặt lại về giá trị mặc định.

11. Sao chép dữ liệu đã chọn

Ctrl + C: Thao tác này sẽ tự động sao chép dữ liệu hiện được chọn và cho phép dán dữ liệu đó vào bất kỳ vị trí nào khác.

12. Cắt dữ liệu đã chọn

Ctrl + X: Thao tác này sẽ xóa dữ liệu khỏi vị trí hiện tại của nó.

13. Đặt nhiệm vụ thành Lịch biểu tự động

Ctrl + Shift + Alt: Thao tác này sẽ kích hoạt tính năng tự động lập lịch trình cho mọi tác vụ đã chọn, tính năng này sẽ tự động cập nhật lịch trình dựa trên bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.

14. Đặt tác vụ lên lịch thủ công

Ctrl + Alt + M: Điều này sẽ kích hoạt tính năng lập lịch trình thủ công cho bất kỳ tác vụ nào đã chọn, yêu cầu người dùng cập nhật lịch trình theo cách thủ công.

Nếu bạn thích sử dụng bàn phím để khám phá bộ năng suất của mình, hãy xem Mẹo phím trong Microsoft Office là gì và chúng làm gì.

Tổng quan về tất cả các phím tắt Microsoft Project

Đây là bảng tóm tắt nhanh về tất cả các phím tắt cần thiết cho Microsoft Project:

Phím tắt

Hoạt động

Lệnh chung

Mở một tệp dự án

Ctrl + O

Lưu tệp dự án

Ctrl + S

Tạo một dự án mới

Ctrl + N

Điều hướng các dạng xem và cửa sổ

Kích hoạt thanh nhập cảnh

F2

Kích hoạt thanh menu

F10 hoặc Alt

Kích hoạt menu điều khiển dự án

Alt + Phím cách

Kích hoạt thanh chia

Ca + F6

Đóng cửa sổ chương trình

Tổ hợp phím + F4

Hiển thị tất cả các tác vụ đã lọc hoặc tất cả các tài nguyên đã lọc

F3

Hiển thị hộp thoại Cài đặt trường

Tổ hợp phím + F3

Mở một cửa sổ mới

Ca + F11

Giảm lựa chọn thành một trường duy nhất

Shift + Backspace

Đặt lại thứ tự sắp xếp thành thứ tự ID và tắt tính năng nhóm

Ca + F3

Chọn đối tượng vẽ

F6

Hiển thị thông tin nhiệm vụ

Ca + F2

Hiển thị thông tin tài nguyên

Ca + F2

Hiển thị thông tin bài tập

Ca + F2

Bật hoặc tắt chế độ Thêm vào lựa chọn

Ca + F8

Bật hoặc tắt tính toán tự động

Ctrl + F9

Bật hoặc tắt chế độ Mở rộng lựa chọn

F8

Di chuyển sang trái, phải, lên hoặc xuống

Alt + Phím mũi tên

phác thảo một dự án

Ẩn nhiệm vụ phụ

Alt + Shift + Dấu gạch nối (-)

Thụt lề tác vụ đã chọn

Alt + Shift + Phím mũi tên phải

Hiển thị nhiệm vụ phụ

Alt + Shift + Dấu bằng (=)

Hiển thị tất cả các tác vụ

Alt + Shift + Dấu hoa thị

Xóa thụt lề một tác vụ

Alt + Shift + Phím mũi tên trái

Chỉnh sửa trong Chế độ xem Trang tính

Hủy một mục nhập

Thoát ra

Xóa hoặc đặt lại trường đã chọn

Ctrl + Xóa

Sao chép dữ liệu đã chọn

Ctrl + C

Cắt dữ liệu đã chọn

Ctrl + X

Xóa dữ liệu đã chọn

Xóa bỏ

Điền vào một cột

Ctrl + D

Hiển thị hộp thoại Tìm

Ctrl + F

liên kết nhiệm vụ

Ctrl + F2

Dán dữ liệu đã sao chép hoặc cắt

Ctrl + V

Giảm lựa chọn xuống một trường

Shift + Backspace

Hoàn tác hành động cuối cùng

Ctrl + Z

Bỏ liên kết nhiệm vụ

Ctrl + Shift + F2

Đặt nhiệm vụ để lên lịch thủ công

Ctrl + Shift + M

Đặt nhiệm vụ thành lịch biểu tự động

Ctrl + Shift + A

Di chuyển trong dạng xem trang tính

Khoảng thời gian còn lại

Alt + Phím mũi tên trái

Thang thời gian bên phải

Alt + Phím mũi tên phải

Bắt đầu một dự án

Alt + Trang chủ

Kết thúc một dự án

Alt + Kết thúc

Trường đầu tiên trong một hàng

Ctrl + Phím mũi tên trái

Đến hàng đầu tiên

Ctrl + Phím mũi tên lên

Trường đầu tiên của hàng đầu tiên

Ctrl + Trang chủ

Trường cuối cùng trong một hàng

Ctrl + Phím mũi tên phải

Trường cuối cùng của hàng cuối cùng

Ctrl + Kết thúc

Đến hàng cuối cùng

Ctrl + Phím mũi tên xuống

Mở rộng lựa chọn trong Chế độ xem trang tính

Xuống một trang

Shift + Xuống trang

Lên một trang

Shift + Lên trang

Xuống một hàng

Shift + Phím mũi tên xuống

Lên một hàng

Shift + Phím mũi tên lên

Trường đầu tiên trong một hàng

Ca + Nhà

Trường cuối cùng trong một hàng

Ca + Kết thúc

Bắt đầu thông tin

Ctrl + Shift + Trang chủ

Kết thúc thông tin

Ctrl + Shift + Kết thúc

Đến hàng đầu tiên

Ctrl + Shift + Phím mũi tên lên

Đến hàng cuối cùng

Ctrl + Shift + Phím mũi tên xuống

Đến trường đầu tiên của hàng đầu tiên

Ctrl + Shift + Trang chủ

Đến trường cuối cùng của hàng cuối cùng

Ctrl + Shift + Kết thúc

Chọn tất cả các hàng và cột

Ctrl + Shift + Phím cách

Chọn một cột

Ctrl + Phím cách

Chọn một hàng

Shift + Phím cách

Di chuyển trong một lựa chọn xuống một trường

đi vào

Di chuyển trong vùng chọn lên một trường

Ca + Nhập

Di chuyển trong vùng lựa chọn sang phải một trường

Phím Tab

Di chuyển trong vùng lựa chọn sang trái một trường

Ca + Tab

Chọn và chỉnh sửa trong thanh nhập

Chấp nhận một mục

đi vào

Hủy một mục nhập

Thoát ra

Xóa một ký tự bên trái

xóa lùi

Xóa một ký tự bên phải

Xóa bỏ

Xóa một từ ở bên phải

Ctrl + Xóa

Mở rộng vùng chọn đến cuối văn bản

Ca + Kết thúc

Mở rộng vùng chọn đến đầu văn bản

Ca + Nhà

Bật hoặc tắt chế độ Ghi đè

Chèn

Khai thác tối đa Microsoft Project

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tổng quan toàn diện về các phím tắt Dự án phổ biến nhất để giúp bạn hoàn thành nhiều việc hơn. Các phím tắt này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi sử dụng Microsoft Project và tập trung vào các nhiệm vụ có liên quan trong tầm tay.

Previous Post
Next Post

post written by: